İletişim

CKD Mühendislik

  • Mustafa Kemal Mah.
  • 2146. Sokak Akay Life No:23/15
  • Çankaya/Ankara
  • Tel. +90 312 219 66 36
  • Fax. +90 312 219 66 35
  • E-mail: info@ckdmuhendislik.com.tr

Konum


Adres